Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, üniversitemizin uluslararası bir üniversite olma misyonu çerçevesinde öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek üzere kurulmuştur.

Uluslararasılaşma kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili akademik ve idari birimlerle koordinasyonun sağlanması Koordinatörlüğün temel görev alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerle akademik işbirliklerini artırmak ve hem öğrenci hem de akademik personel hareketliliğini sağlamak üzere çalışmalar yürütmektir. Koordinatörlük,  uluslararası platformlarda üniversitemizi temsil eder, üniversitelerle ikili anlaşmaların sağlanması konusunda ve bu anlaşmalara uygun olarak öğrenci ve personel hareketliliğinin bütün aşamalarında destek verir. Koordinatörlüğün şu anda yürüttüğü çalışmalar arasında üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların kaydının tutulması, Farabi ve Erasmus değişim programlarının başvuru aşamalarının takibi ve üniversitemizin uluslararası akademik ve mesleki işbirliği anlaşmalarının yazışmalarının sürdürülmesi sayılabilir.

Uluslararasılaşmanın kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesinde, hayatboyu öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve zenginleştirilmesindeki etkisinin bilinciyle ve kişiler ve kurumlar için bu kapsamda oluşan paylaşımların önemine duyduğumuz inançla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.   


Başa Dön