2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kabul edilecek uluslararası öğrenci başvuruları değerlendirilmiş olup sonuçlar https://ubs.ikc.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 adresinde ilan edilmiştir.

 

Adaylar, başvuru sırasında girdikleri bilgileri kullanarak belirtilen web adresine girerek sonuçları görebilecektir. Aynı zamanda sonuçlar adayların başvuruda belirttikleri e-posta adresine de gönderilecektir.

 

Asil listede yer alan adaylar sisteme girdiklerinde “Kazandı” ibaresini ve kaçıncı sırada yer aldıklarını; yedek listede yer alan adaylar “Yedek” ibaresini ve kaçıncı sırada yer aldıklarını; Diş Hekimliği Fakültesi Programlarına başvuruda bulunup mülakat hakkı kazanan öğrenciler de “Mülakata Girecek” ibaresini göreceklerdir.

 

Asil ve Yedek listesinde bulunan adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda belirtilen takvime göre yürütülecektir.

Diş Hekimliği Fakültesi için mülakata çağrılan adaylar dis@ikc.edu.tr adresinden e-posta yoluyla randevu alarak aşağıda belirtilen (08-26 Temmuz 2019) tarihler arasında mülakata ve beceri değerlendirmesine gireceklerdir. Adaylar mülakata sadece 1 (bir) kez girebileceklerdir. Randevu taleplerine göre oluşturulacak mülakat ve beceri değerlendirme günleri ve saatleri e-posta adresinize gönderilecektir. Adaylar mülakata gelirken başvuruda istenen belgelerin asıllarıyla birlikte noter veya dış temsilcilikler tarafından onaylı Türkçe veya İngilizce suretlerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

KESİN KAYIT VE MÜLAKAT TAKVİMİ

Asil Adayların Kayıtları/Diş Hekimliği Fakültesi Hariç

5 Temmuz 2019 -

19 Temmuz 2019

 

Diş Hekimliği Fakültesi Aday Öğrencilerinin Mülakat Tarihleri

08 Temmuz 2019-

26 Temmuz 2019

1.Yedek Adayların İlanı/Diş Hekimliği Fakültesi Hariç

22 Temmuz 2019

 

1.Yedek Adayların Kayıtları/Diş Hekimliği Fakültesi Hariç

22 Temmuz 2019-

31 Temmuz 2019

Diş Hekimliği Fakültesi Asil Adayların İlanı

29 Temmuz 2019

Diş Hekimliği Fakültesi Kayıt Tarihleri

30 Temmuz 2019-

08 Ağustos 2019

2.Yedek Adayların İlanı/Diş Hekimliği Fakültesi Hariç

01 Ağustos 2019

2.Yedek Adayların Kayıtları/Diş Hekimliği Fakültesi Hariç

01 Ağustos 2019-

09 Ağustos 2019

Diş Hekimliği Fakültesi 1. Yedek Adayların İlanı

09 Ağustos 2019

Diş Hekimliği Fakültesi 1. Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

19Ağustos 2019-

28 Ağustos 2019

Diş Hekimliği Fakültesi 2. Yedek Adayların İlanı

29  Ağustos 2019

Diş Hekimliği Fakültesi 2. Yedek Adayların Kayıtları

02 Eylül 2019-11 Eylül 2019

 

Kesin kayda hak kazanan asil adayların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine “Davet Mektupları” gönderilecektir. Adaylar kesin kayıt için yukarıda belirtilen tarihler arasında kesin kayıt için gerekli belgeler ile birlikte şahsen müracaatta bulunarak kayıt yaptıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında gerekli belgeler ile başvuruda bulunmayan veya başvuruda beyan ettiği bilgiler ile belgeleri arasında farklılıklar bulunan adayların yerine sırasıyla yedek listeden adayların kayıtları yapılacaktır. Yedek listede yer alan öğrencilerin Davet Mektupları, asil adayların kayıt süreci tamamlandıktan sonra yedek listeden asil listeye geçirilmeleri halinde e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 

2. Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi,

 

3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği),

 

4. Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak Sınav Sonuç Belgesinin, aslı ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

 

5. Pasaportun noter tasdikli kopyası,

 

6. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir)

 

9. Fotoğraf (6 adet),

 

10. (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

11. Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil belgeleri kabul edilmez),

 

12. Mevcut ise; İKÇÜ TÖMER tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe Yeterlik Belgesi,

 

13.  T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı

 

14. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

15. Kayıt için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilecektir. Bu iki dil dışında farklı dillerde olan belgeler İngilizce veya Türkçe ’ye çevrilmiş olmalıdır.

 

 

Başa Dön